Congress of Gerontologists and Geriatricians of Ukraine

Перший інформаційний лист

Вельмишановний колего!

Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Національному конгресі геронтологів і геріатрів України, який відбудеться 6-8 жовтня 2021 року (Київ).
VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України включений до затвердженого НАМН та МОЗ України «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 році» (№18).
Інформація щодо тематики й умов участі у конгресі додається в інформаційному листі. Режим проведення конгресу буде відповідати чинному законодавству України з урахуванням всіх карантинних обмежень, які будуть діяти станом на 1 жовтня 2021 року.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАУКОВО-МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ
Перший інформаційний лист

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас на VII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ, який відбудеться 6-8 жовтня 2021 р. (м. Київ)
До участі у конгресі запрошуємо вчених та спеціалістів різного фаху (кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-лаборанти), а також лікарів загальної практики – сімейної медицини.
Робота конгресу проходитиме у вигляді пленарних засідань, симпозіумів, секційних засідань та стендових доповідей (в умовах адаптивного карантину – в режимі онлайн).
Офіційні мови конгресу – українська, російська, англійська.
VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України включений до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2021 році» за №18 і на нього розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 23.06.2017, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.
Усі учасники отримають сертифікати на 10 балів за участь в конгресі, 20 балів – за стендову доповідь, 30 балів – за усну доповідь для врахування їх при атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

На конгресі планується розглянути основні питання:

 • Молекулярно-генетичні механізми старіння;
 • Механізми старіння клітини;
 • Нейро-гуморальні механізми старіння;
 • Стрес і вік, особливості реакції на стресові впливи, шляхи підвищення стійкості до стресу в старості;
 • Вікові зміни фізіологічних систем при старінні (серцево-судинної, дихальної, нервової, ендокринної систем, гемостазу, крові, опорно-рухового апарату, сечовидільної системи та інш.);
 • Механізми розвитку патологій, залежних вік віку;
 • Прискорене старіння, маркери старіння, біологічний і функціональний вік;
 • Розробка й вивчення ефективності геропротекторів, профілактика захворювань, залежних від віку;
 • Медико-демографічні та соціально-економічні проблеми старіння населення;
 • Люди похилого віку в родині й суспільстві, їх соціальний захист;
 • Праця, харчування, побут, спосіб життя й здоров’я людей похилого та старечого віку;
 • Медична, трудова й соціальна реабілітація людей старшого віку;
 • Медико-соціальна допомога населенню старшого віку;
 • Рухова активність і старіння;
 • Імунітет і імунопатологія в старості;
 • Нейро-психологічні аспекти старіння;
 • Нейрогеріатрія;
 • Нейро-дегенеративні захворювання ЦНС (хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера);
 • Синдром м’якого когнітивного зниження та депресія в людей похилого віку;
 • Когнітивні функції та персоналістичні особливості, деменція;
 • Особливості діагностики, профілактики та лікування в геріатрії;
 • COVID-19 та постковідний синдром у людей літнього віку;
 • Вікові особливості серцево-судинної та цереброваскулярної патології (епідеміологія, фактори ризику, механізми розвитку, особливості діагностики, шляхи профілактики та лікування): атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця й мозку, інсульт, порушення серцевого ритму та недостатність кровообігу;
 • Епідеміологія, особливості патогенезу, клініка, діагностика, профілактика та лікування захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки й жовчовивідних шляхів, підшлункової залози в людей похилого віку;
 • Мікроциркуляція та реологічні властивості крові при старінні й патології;
 • Захворювання венозної системи в похилому віці;
 • Атеротромбози, тромбози, тромбоемболії в геріатричній практиці;
 • Патологія нирок у людей старшого віку;
 • Старіння й захворювання системи кровотворення;
 • Остеопороз і старіння;
 • Ревматичні захворювання та вік;
 • Захворювання опорно-рухового апарату та вік;
 • Хірургія та урологія в геріатрії;
 • Проблеми геріатричної стоматології;
 • Офтальмологія та оториноларингологія в геріатрії;
 • Старіння та ендокринна патологія;
 • Менопауза та старіння жінки;
 • Андропауза та старіння чоловіка;
 • Онкологічні проблеми в геріатрії;
 • Геріатрична фармакологія;
 • Немедикаментозні методи впливу на старіючий організм.

Секретаріат: Григор’єва Н.В., Бодрецька Л.В., Кошель Н.М., Медвидчук К.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
вул. Вишгородська, 67
Київ, 04114, Україна
Тел.: +380 44 229 5867 (інтерактивне голосове меню)
Факс: +380 44 432 9956
Електронна пошта: congress.geront@gmail.com

Вимоги до тез доповідей
Тези слід подавати в електронному вигляді, обсяг тез не повинен перевищувати одну сторінку машинопису, абзаци через 1,5 інтервали (шрифт TimesNewRoman, розмір – 12, без переносів). Заголовок тез друкують великими літерами, з нового рядка – ініціали та прізвища авторів; прізвище доповідача підкреслити; в наступному рядку – назва закладу, місто.
Тези мають бути логічно структуровані, для тез експериментальних робіт має бути наступна структура:

 • вступ;
 • мета;
 • матеріал і методи дослідження;
 • результати;
 • висновки.

Тези (разом із сканованою копією про оплату видавничих витрат (150 грн.), надісланою на ім’я Медвидчук К.В, слід надсилати на адресу секретаріату на електронну пошту (congress.geront@gmail.com). При відсутності листа-підтвердження про отримання тез протягом 5 днів просимо зв’язатись з секретаріатом за телефоном.
Реєстраційний внесок за участь в конгресі складає еквівалент 15 ум. од. (= дол.США) до 01.06.2021 та 30 ум. од. – після кінцевого терміну подання тез. Внески надсилати поштовим переказом на адресу секретаріату. Кінцевий термін подання тез – 01 червня 2021 р.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА

Прізвище Ім’я (повністю)
По батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Спеціальність
Місце роботи
Посада
Адреса:
Вулиця, № дома, місто, поштовий індекс, країна
Телефон (з кодом)
Факс (за бажанням)
Електронна пошта

Побажання (обрати):

 • опублікувати тези
 • взяти участь у роботі конгресу з усною доповіддю
 • взяти участь у роботі конгресу в якості учасника-слухача

Contact Us

про інститут геронтології

дві фундаментальних доповіді попередніх років

Our Sponsors