Congress of Gerontologists and Geriatricians of Ukraine

Шановні колеги!

НАУКОВО-МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ

запрошує Вашу компанію до участі у

VII НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНГРЕСІ
ГЕРОНТОЛОГІВ І ГЕРІАТРІВ УКРАЇНИ
6-8 жовтня 2021 р. Київ

VII Національний конгрес геронтологів і геріатрів України включений до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2021 році» за №18 і на нього розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМИ України № 699/41 від 23.06.2017. Організатор заходу — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України».

Конгрес має на меті об’єднати фахівців в галузі вікової експериментальної і клінічної медицини (кардіологія, неврологія, гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія, ендокринологія, ревматологія, загальна практика/сімейна медицина, тощо) та герогігієни для обговорення нагальних проблем геронтології і геріатрії.

У конгресі братимуть участь терапевти, кардіологи, неврологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, ревматологи, клінічні фармакологи, лікарі загальної практики — сімейної медицини.

Роботу конгресу планується проводити в режимі online у вигляді пленарних засідань, симпозіумів, круглих столів, майстер-класів.

Офіційні мови конгресу — українська, російська, англійська.

ДОПОВІДІ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

(Будуть запрошені акад. НАМНУ Лазоришинець В.В.,
акад. НАМНУ Коваленко В.М., чл.-кор. НАМНУ Пархоменко О.М.,
чл.-кор. НАМНУ Маньковський Б.М., чл.-кор. НАМНУ Харченко Н.В.,
чл.-кор. НАМНУ Гаврисюк В.К., чл.-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф.)

ЗАПЛАНОВАНІ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

 • Інсульт — профілактика, лікування, реабілітація (2,5 год)
 • Захворювання кістково-м’язової системи та вік (3 год)
 • Захворювання серцево-судинної системи в літньому віці: діагностика, лікування, профілактика (2,5 год)
 • Геріатричні проблеми патології внутрішніх органів. Коморбідність (2,5 год)

В рамках конгресу відбудуться:

 • науково-практична конференція з міжнародною участю: «Хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона: сучасні аспекти лікування»,
 • симпозіум з міжнародною участю: «Anti-aging and rejuvenating research and practice»

РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОДНОГОДИННИХ САТЕЛІТНИХ СИМПОЗІУМІВ ЗА УЧАСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ

Можлива тематика (будуть розглядатись і інші)

 • Антитромботична терапія в геріатрії
 • Антиоксиданти та ендотеліопротектори в геріатричній практиці
 • Мелатонін і вік-залежна патологія
 • Нейропротекція в літньому віці
 • Базисна терапія остеопорозу
 • Біль в спині: особливості лікування

З пропозиціями щодо доповідей і доповідачів, сателітних симпозіумів просимо
звертатися до контактних осіб та відповідальних за секційні засідання

Контактні особи:

Заступник директора з наукової роботи
проф. Шатило Валерій Броніславович ,
vshatilo@ukr.net, тел. (096) 815-77-91
Вчений секретар
к. мед. н. Холін Віктор Олександрович,
victorkholin@yahoo.com, тел. (050) 787-36-75

З повагою,

Голова науково-медичного товариства геронтологів і геріатрів України,
директор ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України»
академік НАМН України В.В. Безруков